PET/CT

PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft. Hos Aleris har vi offentlig avtale på PET/CT.

Hva er PET/CT?

PET/CT er kombinasjon av to billeddiagnostiske modaliteter (Positronemisjonstomografi og Computertomografi) i en maskin. PET/CT er en av de fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoder som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy. Teknologien er svært kostbar både å anskaffe og drifte, og de fleste eksisterende skannerne er kjøpt inn gjennom offentlig-private spleiselag. PET/CT-teknologien brukes i dag først og fremst innen kreftutredning, men har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer og betennelsestilstander.

Aleris Helse ønsker at vår PET/CT-kapasitet skal bidra til at pasienter og leger i Norge får bedre tilgang på et viktig diagnostisk verktøy. At Norge skal kunne bygge opp en større PET/CT-kapasitet avhenger av samarbeid, og av at leger er klar over alle steder som har med PET/CT-kapasitet og hvor de kan henvise pasienter. PET/CT-skanneren er fysisk lokalisert på Aleris Kreftsenter i Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo. 

Les mer om tilbudet ved Aleris Kreftsenter

Hvordan henvises til PET/CT ved Aleris:

Din lege må sende en henvisning til oss, som våre radiologer må vurdere før du kan settes opp til en PET/CT-undersøkelse.

Er du lege og ønsker å henvise en pasient til oss?  Trykk her for henvisningsblankett

Web-booking

Etter bestillingen vil du få et innkallingsbrev i posten som bekrefter timebestillingen.

Bestill time her!

Ring for timebestilling

Ønsker du å bestille time per telefon, hjelper vi deg gjerne på
tlf.: 22 43 43 43