Mammografi

Det er ulike årsaker til at kvinner ønsker en brystundersøkelse. Noen ønsker en kontroll pga. arvelig disposisjon for brystkreft, eller fordi hun tidligere har hatt brystkreft. Andre kommer på grunn av symptomer som kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller sekresjon fra brystet.

Aleris anbefaler alle kvinner å delta i det offentlige mammografiscreeningsprogrammet. Hvis du ønsker en brystundersøkelse utenom dette tidsintervallet, kan du få det hos Aleris.

Vi gjør mammografiundersøkelser både på vegne av det offentlige og til kvinner som betaler for undersøkelsen selv.

Vi har topp moderne digitalt mammografiutstyr og foretar rundt 30 000 mammografiundersøkelser årlig. Alle våre mammografiundersøkelser blir gransket av to spesialister i radiologi.

Hva er mammografi ?

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium. Du bør få tatt en mammografi hvis du har en eller flere av disse symptomene:

  • Kul i brystet
  • Væsking fra brystvorten
  • Hudforandringer og/eller inndragning av brystvorten
  • Forstørrede lymfeknuter i armhulen
  • Ømhet og smerte i brystet

Hvor kan jeg ta mammografi?

Vi tilbyr mammografi ved følgende avdelinger: Frogner, Lillestrøm, Gjøvik, Stavanger, Bergen, Agder (Lillesand) og Trondheim.

Hvordan foregår en mammografi?

En mammografiundersøkelse foregår ved at du kler av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Ett og ett bryst plasseres på en detektorplate, og en bevegelig plate presser brystet mot detektorplaten, slik at brystet komprimeres. Kompresjonen varer bare noen få sekunder og er ikke skadelig for brystvevet, men det kan være litt ubehagelig. God og riktig kompresjon er viktig for å få høy kvalitet på bildene og for å minimere stråledosen til brystet. Man tar vanligvis to bilder av hvert bryst, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å ta noen ekstra bilder for å få bedre informasjon. 

Hva om jeg har silikon i brystene, kan jeg ta mammografi likevel?

Man kan ta mammografi selv om man har silikonproteser, men i disse tilfellene er det ekstra nyttig med ultralyd i tillegg.

Trippeldiagnostikk

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, kan det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser: klinisk undersøkelse, bildeundersøkelse og vevsprøve(biopsi). Kombinasjonen av disse tre undersøkelsene kaller man gjerne trippeldiagnostikk.

Klinisk undersøkelse:

En lege ser og kjenner grundig på brystene for å lete etter kuler/knuter. Legen
undersøker også om det er forstørrede lymfeknuter i armhulene.

Bildeundersøkelse:
Denne undersøkelsen består ofte både av mammografi og ultralydscanning. Ultralyd er bedre
egnet til å undersøke kjertelrikt vev, mens mammografi er bedre egnet til å
undersøke fettrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor
er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis du er under 30 år- eller
gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en MR-undersøkelse av brystene. Dette tilbys ved Aleris Røntgen Frogner.

Vevsprøve:
Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Derfor skal man ta en prøve fra kulen, dette kalles en vevsprøve (biopsi). Det er flere måter å få utført dette på. Ved en finnålsprøve stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi er viktig for å undersøke om kreften har spredd seg til lymfeknuter.

Web-booking

Etter bestillingen vil du få et innkallingsbrev i posten som bekrefter timebestillingen.

Bestill time her!

Ring for timebestilling

Ønsker du å bestille time per telefon, hjelper vi deg gjerne på
tlf.: 22 43 43 43