CT

CT er en ufarlig og smertefri røntgenundersøkelse som gir detaljrike snittbilder av kroppen. Disse bildene gjør det lettere for legene å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen. Hvert år utfører og vurderer våre erfarne radiografer og radiologer mer enn 66 000 CT-undersøkelser.

Hva er CT?

CT gir detaljerte snittbilder i flere plan samt mulighet for  tredimensjonale bilder av aktuelle deler av kroppen.

CT er et viktig hjelpemiddel for å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i organer, og er spesielt godt egnet til å fremstille forandringer i lunger, hjerne, indre organer, blodårer og hjerte. Bildene blir skarpe og tydelige, og kan også bearbeides.

CT er en forkortelse for «computertomografi», og foregår ved hjelp av røntgenstråler og moderne digital teknologi.

Hvor lang er ventetiden til CT?

Hos Aleris kan du få time til CT så raskt som på dagen. Ventetid varierer videre ut i fra behandlingssted og hvilken type undersøkelse du skal ha. Aleris er et privat sykehus og hos oss er det svært kort ventetid til CT dersom du velger å betale for undersøkelsen selv.

Vi er samtidig en viktig samarbeidspartner med det offentlige helsevesenet, og har offentlige avtale med alle regionale helseforetak i Norge. Offentlige timer, valg av behandlingssted og ventetider for CT kan du lese mer om her.

Hvordan får jeg time til CT-undersøkelse hos Aleris?

CT-undersøkelse bestilles av allmennlege, spesialist eller andre med henvisningsrett. De gjør en innledende vurdering av hvilken undersøkelse som bør velges, og når Aleris mottar henvisningen gjør våre spesialister en selvstendig vurdering av hvilken metode som vil være best egnet.

Henvisningen må også inneholde andre relevante opplysninger om din skade/sykdom, eller dine symptomer. Alle henvisninger gjelder, og Aleris trenger ikke være spesifisert i henvisningen. 

CT utføres ved alle Aleris Røntgens avdelinger. Ring oss på 22 43 43 43 for timebestilling eller bestill time på nett

CT-undersøkelse og pris

Prisen for CT-undersøkelse avhenger av hvilken type undersøkelse pasienten har behov for. Vi har offentlig avtale, så de fleste pasientene betaler kun egenandel på 245 kr. Vi har også et tilbud om raskere time for de som betaler for undersøkelsen privat. Se prisliste for selvbetalende pasienter her. 

Forskjell på CT og MR

CT er en røntgenundersøkelse, og medfører stråling. Strålingsdosen blir alltid nøye vurdert av våre erfarne radiologer.

MR, eller «magnetic resonance», foregår med et magnetfelt og radiobølger. Denne magnetiske «strålingen» er helt ufarlig, og MR-undersøkelsen lager spesielt gode bilder kroppens bløtdeler. Du kan lese mer om MR her.

Til forskjell fra en MR-maskin er ikke CT-maskinen en tunnel – men altså bare som en «smultring» –  hvor du under undersøkelsen kommer ut igjen på den andre siden umiddelbart.

Begge maskinene kan ta bilder av hele kroppen, og det er den medisinske problemstillingen som avgjør om CT eller MR egner seg best. Dette vil alltid vurderes nøye. 

CT med kontrastvæske

Kontrastvæske brukes hyppig for å fremheve ett organ eller for bedre å skille frisk og sykt vev fra hverandre. Væsken gis intravenøst med en sprøyte i armen. Enkelte pasienter reagerer på kontrastvæsken med kvalme eller en forbigående varmefølelse, men den medfører svært sjelden større ubehag. Før CT med kontrast gjennomføres, blir du spurt om du tidligere har reagert på kontrastmidler, og om du har allergier, astma eller diabetes.

Ved undersøkelse av tykktarmen fylles tarmen med karbondioksid (CO2). Dette er helt ufarlig og medfører lite smerter fordi kroppen raskt tar opp og skiller ut CO2. Du kan som oftest gå direkte tilbake på jobb uten å ha noen plager etter CT-undersøkelse med karbondioksid. 

Privat CT

Ønsker du å betale for CT privat, eller har du helseforsikring? I så fall kan du få time til privat CT-undersøkelse på dagen, eller senest innen 48 timer. Les mer om Ekspresstime hos Aleris

CT stråling

Vitenskapelige undersøkelser har ikke avdekket generell helserisiko ved vanlige CT-undersøkelser.

Du vil bli utsatt for stråling ved CT, men strålingen er så lav at den normalt sett ikke medfører noen helserisiko. Ved gjentatte CT-undersøkelser, og ved CT-undersøkelser av barn og gravide, er vi likevel mer tilbakeholdne, og vil vurdere om undersøkelse kan gjøres med andre metoder.

Aleris har moderne CT-maskiner, og med disse kan man ta bilder med svært lav stråledose. I disse tilfellene kan strålebelastningen sammenlignes med vanlige røntgenundersøkelser. Særlig gjelder dette for CT av lunger og urinveier.

Ved Aleris er vi svært bevisste på stråling, og arbeider i tråd med internasjonale retningslinjer og god medisinsk praksis.

Web-booking

Etter bestillingen vil du få et innkallingsbrev i posten som bekrefter timebestillingen.

Bestill time her!

Ring for timebestilling

Ønsker du å bestille time per telefon, hjelper vi deg gjerne på
tlf.: 22 43 43 43