Undersøkelser

Beinmassemåling

Beinskjørhet (osteoporose) rammer mange norske kvinner og menn. En smertefri og risikofri undersøkelse hos oss kan gi svar på om du er i faresonen.

Undersøkelsen utføres med et røntgenapparat, der vi måler beininnholdet i rygg- og lårknokler. Ut fra dette kan vi gi svar på om du lider av beinskjørhet eller er i faresonen for å få det.

Fra 01.01.2014 ble det også nødvendig med henvisning fra lege for å få gjort en slik undesøkelse.

Som ved alle våre røntgenundersøkelser, påser vi at strålingsdosen du utsettes for er minimal og ufarlig.

Fakta om Beinmassemåling

Hva: 
En røntgenundersøkelse som fastslår om du er i risikogruppen for beinskjørhet.
Hvor: 
Utføres ved alle Aleris Røntgens avdelinger, unntatt Lillesand, Tromsø, Bodø, Sandvika og Østfold.
For: 
Pasienter som har mistanke om at de er i faresonen, eller som ønsker en avklaring.
Priser: 
Beinmassemåling går utenom vår avtale med det offentlige og du som pasient betaler derfor 980 kr for denne undersøkelsen. Med unntak for avdelingene vi har i Trondheim, Bergen og Haugesund der du som pasient betaler vanlig egenandel.

Web-booking

Bestill time

Artikler om Beinmassemåling