Om Aleris Røntgen

Aleris Røntgen er Norges største private leverandør av radiologitjenester og en viktig bidragsyter til norsk helsevesen med sine 13 røntgenavdelinger fordelt over hele landet. Vi leverer tjenester av høyeste faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner. Vi har virksomheter over hele landet.

Vi har avtale med alle de fire regionale helseforetakene. I 2015 hadde Aleris Røntgen 390.000 pasientbesøk og utførte vel 570.000 undersøkelser.

Curato Røntgen er sertifiserte etter:
NS-EN ISO 14001:2004 Miljø og Kvalitet NS-EN ISO 9001:2008.

Kvalitets og miljøstyringshåndbok  Kvalitets og Miljøstyringshåndboken

Bred radiologisk kompetanse
Aleris Røntgen besitter en meget bred radiologisk kompetanse. Alle våre radiologer (legespesialister) har lang erfaring fra norsk eller utenlandsk sykehus- og instituttvirksomhet. For å sikre henvisere og pasienter tilgang til den beste kompetansen, har vi et sømløst nettverk mellom våre avdelinger. Dette innebærer at vi kan sende bilder på tvers av avdelingene til den radiologen som har den beste kompetansen innenfor aktuell problemstilling. Dette sikrer best mulig kvalitet for både henvisere og pasienter.

Aleris Røntgen​ xpress (selvbetalende tilbud)
I tillegg til å være partner til det offentlige gir vi også et tilbud til pasienter som ønsker raskere time gjennom å selv å betale for undersøkelsen eller ved å benytte sin helseforsikring.

Aleris Røntgen​ Offentlig
Aleris Røntgen er en viktig partner til de regionale helseforetakene innen radiologi. Der hvor vi er representert, utfører vi flere polikliniske undersøkelser av pasienter som er henvist fra lege enn sykehusene selv gjør. Dette bidrar til at sykehusene kan konsentrere seg om egne inneliggende pasienter og øyeblikkelig hjelp. Slik bidrar Aleris Røntgen til at helsekøene blir kortere.

Administrasjon
Aleris Røntgen
Besøksadr.: Frederik Stangs gate 11-13, Frogner i Oslo
Postadr.: Stenersgt. 1A, 0050 Oslo
Tlf: 02343 
Faks: 23 35 56 10

E-post: rontgen.post@aleris.no
Organisasjonsnummer Aleris Røntgen AS: 918 041 958