Fullmaktskjemaer

Trenger du kopi av røntgenbildene dine, men har ikke anledning til å hente dem selv?

Fyll ut fullmaktskjema, og sørg for at den som skal hente bildene dine har med både egen legitimasjon og en kopi av din legitimasjon.