For fagpersonell

Denne seksjonen er beregnet for henvisere av radiologiske tjenester og for annet helsepersonell. I Aleris Røntgen-guiden (se til høyre) får du hjelp til å velge de rette radiologiske undersøkelser for dine pasienter.

Har du synspunkter, innspill og forslag til forbedringer? Kontakt oss på rontgen.post@aleris.no

Offentlige avtaler

Vi er en viktig samarbeidspartner for det offentlige helsevesenet og har offentlige avtaler med alle Regionale Helseforetak i Norge. Vi kan derfor tilby offentlige timer på alle våre avdelinger unntatt på avdeling Aleris Røntgen Sandvika. For offentlige timer betaler pasientene vanlig egenandel. Ventetiden for disse timene kan variere fra sted til sted og med type undersøkelse. Pasienten kan selv velge behandlingssted. Informasjon om dette finner pasient eller henviser her på Helsenorge.no. Her vises også de ulike ventetidene.

Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp. Vi legger vekt på at våre pasienter skal få god informasjon og undersøkelser av høy faglig kvalitet.

Aleris Røntgenguiden

 

  • Henvisningsskjema

    Her finner du Aleris henvisningsskjema å laste ned.

    NB! Henvisningsskjema fra andre røntgenaktører eller universalblankett fra journalsystemet ditt kan også benyttes hos oss.