Kontakt

Telefon/sentralbord: tlf. 02343 (fra utlandet; ring: +47 21 01 74 54)

Har du spørsmål, ros eller ris du vil dele med oss? Vi er alltid interessert i høre hva våre kunder mener. Send oss en e-post på rontgen.post@aleris.no        

Vi ber om at du ikke sender personsensitive opplysninger per e-post.