Henvisningsskjema

Henvisningsskjema for alle avdelinger (husk kryss av for ønsket avdeling)

Alle henvisninger uansett avdeling skal sendes til:

Aleris Røntgen, Postboks 73, 2001 Lillestrøm

NB! Henvisningsskjema fra andre røntgenaktører eller universalblankett fra journalsystemet ditt kan også benyttes hos oss.