Ventetider

Aleris Røntgen Xpress

Kort ventetid, svar til din henviser i løpet av to virkedager på rutineundersøkelser som en hovedregel. Ring 02343 så finner vi en Xpresstime til deg. Fra utlandet; ring: +47 21 01 74 54.

Nå kan du få røntgen, MR, CT, ultralyd og mammografi helsekontroll nesten uten ventetid, dersom du velger å betale selv. Tilbudet gjelder ved alle våre avdelinger, og du er i gode hender hos våre erfarne radiografer og radiologer. Du trenger henvisning fra lege, men når du har det, lover vi kort ventetid og svar til din henviser i løpet av 2 virkedager etter undersøkelsen som en hovedregel. Obs! Det kan være medisinske årsaker til at svaret noen ganger kan ta litt lengre tid! For mammografi og MR prostata kan det ved enkelte avdelinger ta noe lengre tid å få time og svar.