Alerisguiden

Hvordan bruke Alerisguiden:

  • Til venstre, velg organsystem

  • Til høyre, velg organ

  • Du vil nå få informasjon om hva du bør henvise til

Alerisguiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk.
Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle klinisk problemstillinger.
I henvisningen er det viktig å anføre klinisk problemstilling og relevante opplysninger for øvrig som for eksempel tidligere operativt inngrep, opplysninger om eventuelt traume, infeksjonsparametre.
Funn ved bildediagnostikk må alltid sees i sammenheng med klinisk problemstilling.
Spesielt gjelder dette MR som er svært sensitiv for å påvise patologi som ikke nødvendigvis har klinisk betydning.
Guiden er et hjelpemiddel, og man trenger ikke å bekymre seg om undersøkelsemetode er riktig valgt da en eventuell endring alltid vil vurderes ved prioritering av henvisningen hos oss.
Riktig forhåndsvalg forenkler logistikk og kan korte ventetid.
Alle henvisninger som Aleris Røntgen mottar vil bli prioritert etter antatt alvorlighetsgrad, og ved spesiell hast ber vi om at henvisende lege kontakter oss direkte.
Husk at pasienter som skal ha intravenøs kontrast, må vi ha opplysning om s-kreatin / GFR i følgende tilfeller: Alle pasienter over 70 år. Og hos pasienter med kjent diabetes, nyresvikt, hjertesvikt, urinsyregikt, hypertensjon, hjerte-opererte, nyre-opererte.